Selecteer een pagina

I-zine nr 22 Ilone Blaauw Veilig veranderen week 40 2014

Verbinding tussen generaties verhoogt vitaliteit.

Generatieverschillen bieden voordelen. Mijn zoon heeft de tablet, waarop ik nu werk, aanbevolen. Hij maakt als 16-jarige deel uit van de authentieke generatie Y. Hij wordt blij van alles wat digitaal is, houdt van afwisseling, wil dingen anders doen. Dus trekt hij zich, jammer genoeg, niet zoveel aan van wat hoort of van mij als goedbedoelende en opvoedende moeder. Ik kan dus tegenwoordig maar beter een ‘appje’ sturen om hem na school te verwelkomen dan met een kopje thee klaarzitten. In het nieuwe boek van Aart Bontekoning getiteld ‘nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’, lees ik dat dit de nieuwe sociale patronen zijn waarvoor wij, oudere generaties, ons open moeten stellen.

vergrijzende organisaties

In het werk bieden deze inzichten ook veel mogelijkheden voor vernieuwing. Het schijnt zelfs frisse werkenergie op te wekken. Op LinkedIn zag ik een berichtje van Aart over zijn nieuwe boek ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’. ‘Leuk!’ dacht ik en stuurde direct een felicitatiemail. Ik ken Aart namelijk nog van mijn begintijd bij de brandweer. In 1991 organiseerde hij een gesprek met de toenmalig gemeentelijk brandweercommandant van Eindhoven, Elie van Strien, Wij, een groep jonge honden, mochten onze eerste observaties delen over het werken bij de brandweer. Ik weet nog hoe bijzonder ik het vond dat ‘de commandant’ oprecht geïnteresseerd naar ons luisterde. Voor Aart was dit de start van zijn generatieonderzoek of -werk, wat hij daarna vooral buiten de brandweer heeft voortgezet. Ofwel, ik was zonder het te weten, deelgenoot van de start van zijn levenswerk.

Nu ben ik benieuwd waarom hij niet door is gegaan binnen de brandweer. Stond de voorgaande generatie niet voldoende hiervoor open?  Was die teveel gericht op democratiseren en dus op het bouwen van overleg- en besluitvormingsstructuren? Of waren wij nog niet voldoende ‘assertief” en pasten we ons teveel aan? Elie is doorgegroeid als regionaal commandant van A’dam en een mooi voorbeeld van de nieuwe generatie senioren. In tegenstelling tot de ‘stille generatie’ van mijn ouders, willen zij langer doorwerken en zuiniger met hun energie omgaan. Wat hen energie geeft is werken met meer passie, minder bureaucratie en meer vrijheid en hun werkervaring overdragen. Ik heb als rechtgeaard lid van de ‘verbindende’ generatie X’ nog steeds contact met Elie. Zo spraken we onlangs over de vraag hoe hij het stokje kan overdragen aan opvolgende leidinggevenden uit mijn generatie en hoe hij hen daarbij kan steunen. 82 Procent van de beroepsbrandweermensen vindt dat de korpsleiding niet of onvoldoende luistert naar het personeel op de werkvloer, aldus het onderzoek van Abvakabo-FNV. Een flinke uitdaging voor de nieuwe leidinggevenden!

Zowel in het gesprek met Elie, als in het boek komt het contact met onze kinderen, respectievelijk de pragmatische generatie en generatie Y en Z, ter sprake. Grappig dat Aart in dit contact juist de sleutel ziet voor het ‘bij de tijd houden’ van vergrijzende organisaties. Alle bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben helaas ook bij de brandweer voor weinig verjonging gezorgd.

Zoek de jongere generaties niet alleen thuis, maar juist in het werk actief op betrek hen actief bij je werkzaamheden. Sta open voor soms spannende andere manieren van samenwerking, leren, communiceren, hun werkwijzen en feedback. Breng je eigen positieve én negatieve werkervaringen in. Reflecteer op wat dit oproept. De beste graadmeter is de mate van werkenergie en werkplezier die het je oplevert. Het vergroot wederzijds de vitaliteit en versnelt de noodzakelijke verandering. Dit is zeker nodig, kijkend naar wat Stefan Wevers (voorzitter van regionaal commandanten) zegt in BNR nieuws over de verbinding met de werkvloer. ‘Dat is iets waar we aan werken. We gaan mensen meer betrekken bij de besluitvorming. Het zal wel nog een aantal jaren duren voor er weer balans is in de organisatie’.

TIP

Bezin je eens op de generatiepatronen in jouw organisatie. Hoe staat het met de werkenergie, trek je nieuwe generaties aan of verdwijnen ze juist weer? Kortom: zijn de sociale patronen nog up to date of aan vernieuwing toe? Ga het gesprek aan met andere generaties, zodat je elkaar als collega’s behoudt, benut en waardeert!

Een vitale groet!

 

image005