Selecteer een pagina

Persoonlijke en professionele begeleiding van verandering voor organisaties, managers én teams die verlangen naar meer rust en werkplezier.

BEN, KEN OF MIS JE DEZE MANAGER?

Samen met je team werk je met veel passie voor het vak, in een veeleisende omgeving die steeds verandert. Het bestuur verwacht ander gedrag of andere taken van je of je kiest zelf voor een andere functie. Jij vraagt veranderingen van je medewerkers. Er is een reorganisatie of de start van een project. Onder druk moeten jullie optimaal blijven presteren. Je hebt zelfsturing en zelfbeschikking hoog in het vaandel staan, dus ga je harder werken. Dit verwacht je ook van je medewerkers. Je loopt steeds vaker tegen belemmeringen aan, waardoor jij en je team niet verder komen. Je omgeving, je medewerkers en je lichaam geven aan dat het anders moet. Zo houden jullie het niet vol. Je wilt er samen met je team wat aan doen, want tenslotte is het ‘actie-reactie’.

Ik kan je helpen om structureel rust en ruimte voor jezelf, je team en de organisatie te (her)vinden, juist als grote veranderingen aan de orde zijn. De ervaring leert namelijk dat een goede balans tot betere resultaten en meer werkplezier leidt.

IK BEN ILONE BLAAUW

Als nieuwsgierige en enthousiaste interim manager en verandercoach ben ik graag sparringpartner voor het bestuur, de managers en hun team. Voortdurend op zoek naar ontwikkeling en toegevoegde waarde. Als vrouw in een technische wereld, als bedrijfskundige in de overheid. Met mijn allergie voor macht, leidinggevend in hiërarchische organisaties. Als moeder in een mannengezin, als ex-ambtenaar in het bedrijfsleven. Elk overgangsmoment in mijn leven, maakt me bewuster van de noodzaak om er bij stil te staan. Met deze ervaring en mijn kennis over verandering, mijn systemische bril en aandacht voor overgangsrituelen, geef ik mensen graag een zetje.

Voor mijn CV zie LinkedIn

Corné Hagenaars
Clustercommandant, Brandweer midden en West Brabant

over Ilone
‘Ilone is een professionele, flexibele coach met een persoonlijke, fijne en spiegelende aanpak. Het is een pré dat Ilone feeling heeft met het werkgebied Veiligheidsregio/ Brandweer. Wat ze mij heeft gebracht is inzicht in tegenpolen (tegengestelde persoonlijke competenties) en daar juist de kracht van inzien en er uithalen om constructiever samen te werken. Deze verschillen maken een team juist sterker! Ilone heeft mij en één van mijn teamleden geholpen de verschillende alternatieve wegen te zien die je kan bewandelen om verandering te bewerkstellingen. Het werkt zoveel meer ontspannen nu. Iedereen die aan zichzelf wil werken of binnen een managementteam wil bouwen aan vertrouwen en kwaliteit, kan ik Ilone zeer aanbevelen’.

Cynthia de Jong
Directiebureau, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

over Ilone
‘Ik wilde vooruit met mijn team, maar kreeg mijn collega’s maar niet in beweging. Ilone heeft mij laten inzien welke patronen de verandering in de weg stonden. Ik bleef maar hard werken, terwijl de rest achterover kon leunen. Met hulp van Ilone is het gelukt om het patroon te doorbreken en het team eigenaar te maken van de beweging.
Nu kan ik met trots zeggen dat er we een (h)echt team zijn geworden.
Ilone kan als geen ander de dynamiek in een team doorgronden. Ze spiegelt op een vriendelijke veilige manier, maar laat je niet ontsnappen. Met haar creatieve werkvormen, maar vooral met haar ontwapenende persoonlijkheid, weet ze iedereen te raken.’

VEILIG VERANDEREN

De maatschappij verandert. Organisaties innoveren en vragen om medewerkers die zich verder ontwikkelen. Het bestuur streeft naar positieve bedding in de samenleving. Ook jij, als manager, wil samen met je team toegevoegde waarde blijven leveren. Mensen groeien het meest in een veilige setting, waarin ze zich kwetsbaar durven op te stellen. Want elke verandering is een overgangsmoment en heeft altijd een prijs. Soms ontstaat er weerstand of een remmende dynamiek. Sta dan eens stil bij vragen als: “Wat is ons bestaansrecht? Zit iedereen op de goede plek? Hoe kunnen we loskomen van handelen vanuit gewoonte en werken vanuit onze bedoeling? Hoe dienen we daarbij onze klant, werkgever, én onszelf het beste?”

SAMEN WERKEN

Samen komen we in beweging. Je kijkt zover als nodig, terug naar wat er was en naar het ‘waarom’ van de verandering. Als je geen urgentie voelt, gebeurt er namelijk niets. Je laat patronen, denkbeelden, functies of taken los, die niet meer dienen en neemt hier bewust afscheid van. Ik help je om het ‘niet weten’ uit te houden. Zo creëer je zélf de ruimte voor nieuwe verbindingen. In dit proces zorg ik voor inzicht, inspiratie en steun met 100% maatwerk en originaliteit. Iedere organisatie, manager of team is anders. Tijdens het uitnodigen van de verandering zal blijken hoe de overgang van oud naar nieuw verloopt. Spannend is wat het nieuwe is dat welkom geheten mag worden. Uitdagend om hier samen vorm en betekenis aan te geven.

Uit ervaring weet ik dat de mensen die ik begeleid écht (iets) anders gaan doen én blijven doen. Zowel bestuur, manager als team blijven ‘wakker’. Ze houden de verandering bewust van drie kanten in beweging.

RESULTATEN

Iedereen in de organisatie werkt met focus en energie vanuit de gezamenlijk bedoeling aan resultaten.

Op de werkvloer is rust en ruimte.

Managers en hun teamleden voelen zich van betekenis en gaan met meer plezier naar hun werk.

VOOR WIE IS VEILIG VERANDEREN?

Organisaties, managers en teams die mijn inzet vragen, hebben een passie om anderen te helpen. Het bestuur of de manager is bereid de leiding en verantwoordelijkheid te nemen in de veranderingen die nodig zijn om deze hulp zo efficiënt mogelijk te blijven leveren. Als eerste durven ze daarbij naar zichzelf te kijken. Het team wil daarin volgen en vanuit ieders eigen rol en kwaliteiten een betekenisvolle bijdrage leveren.

John Verplanke
Regisseur teamontwikkeling afdeling Groe! Gemeente Ede

over Ilone
‘Als één van de coaches die ik vanuit GROE! inschakel, begeleidt Ilone de zeer uiteenlopende teams (en hun leidinggevenden) binnen de Gemeente Ede. Met een krachtige combinatie van analytische en mensgerichte vaardigheden, zorgt zij voor bewustzijn en een heldere richting. Zij doet dit naar volle tevredenheid en op een toegankelijke, veilige en creatief-leuke manier.’

Edith van der Reijden
Commandant brandweer / secretaris bestuur bij Veiligheidsregio Zeeland

over Ilone
Gedurende anderhalf jaar heeft Ilone als lid van het MT en in de Veiligheidsdirectie de positie van manager Brandweer a.i. vervuld. Ilone heeft het brandweerteam van woelige wateren naar rustiger vaarwater geleid, door op een inspirerende en persoonlijke manier de verbinding te leggen met en tussen de teamleden. Er is merkbaar meer eigenaarschap, onderling vertrouwen en plezier, wat uitstraalt naar de werkvloer. Daarnaast heeft Ilone gezorgd voor een betere relatie van de organisatie met de burgemeesters in onze regio. Daarmee is een mooie basis gelegd voor haar opvolger. Daarvoor dank!‘.

Wees niet bang als je niet weet wat je wilt. Beloof jezelf gewoon dat je je volledige potentieel zult benutten. Leef in het heden en het universum zal je jouw unieke gaven tonen. Je belofte zal leiden naar plaatsen waar je heen dient te gaan, naar boeken die je kunt lezen en naar de mensen die je zullen helpen en onderwijzen.

– Betty Ford

Frank van Mil
Eigenaar Pull Position

over Ilone
‘Ilone heeft ruime expertise op het vlak van begeleiden en ondersteunen van mensen die heel graag hun eigen talenten willen ontdekken en zich daarin verder willen ontplooien. De coaching ervaar je als een ontspannen gesprek dat bewust en onbewust flink aanzet tot nadenken en uiteindelijk resulteert in te nemen acties’.

Erik Groenewegen
Bedrijfsleider Van Veen Gerbera

over Ilone
‘Een gesprekspartner, een spiegel voorhouden, bewust laten zijn van wie je bent en waarom je de dingen doet die je doet. Ilone luistert, coacht en geeft je inzichten waar je mee verder kunt. Het heeft mij geholpen en helpt nog steeds, dat gun ik iedereen’.

VEELGESTELDE VRAGEN

De meest gestelde vragen met antwoorden op een rijtje.

1. Wat bedoel je met Veilig Veranderen? Verandering komt alleen wanneer je uit je comfortzone stapt. Te ver daarbuiten schiet je in de stress en leer je niets meer. Voor mij is het de uitdaging om een setting te creëren waarin iemand een stap extra durft te maken, zonder dat het onveilig voelt. Daarbij zijn vertrouwen en transparantie essentieel. Het is belangrijk dat alle partijen instemmen met deze aanpak, wetende dat ik zowel met het bestuur, de manager als het team werk.

2. Wat houdt werken met Ilone Blaauw in? Een periode van samenwerken, persoonlijke gesprekken en teambijeenkomsten, waarin we op zoek gaan naar de stip op de horizon en de  belemmerende patronen in het functioneren van jou, je team en (het liefst ook) de organisatie in het hier en nu. ‘Wat in het klein is, is ook in het groot’, zeg ik vaak. Als je een belemmering op één niveau weghaalt, komt hij op een ander niveau vaak terug. Een integrale benadering en bewustwording is dus het meest effectief en duurzaam. Ik laat je niet alleen rationeel begrijpen, maar zo nodig ook fysiek en emotioneel ervaren waarin patronen in oud en nieuw gedrag verankerd zijn. Ik breng je letterlijk en figuurlijk in beweging. Afhankelijk van waar de verandering nodig is, ben ik inzetbaar in verschillende rollen: als individueel-, of teamcoach, projectleider of interim manager.

3. Wanneer is het juiste moment om Ilone in te schakelen? Wanneer je voor grote veranderingen staat of er midden in zit en je ondanks alle goede bedoelingen en hard werken, geen licht ziet aan het einde van de tunnel. Je voelt dat je niet veel langer op deze wijze door kan en wil gaan. Of je bestuur of team geeft dit aan. Er is een duwtje nodig.

4. Wat is de meerwaarde van begeleiding bij verandering? Mensen zijn gewoontedieren die eigenlijk niet graag veranderen. Ons gedrag volgt patronen, die in stand blijven door actie en reactie. Een verandering is het meest effectief en zal beklijven als we patronen van alle kanten bewust zien en doorbreken. Dan werkt de interactie positief. Een objectieve derde ziet én benoemt deze patronen en krijgt in een onrustige omgeving vaak sneller het vertrouwen om leiding en steun te geven.

5. Wanneer stopt de samenwerking? Als er rust is. Als je zowel als bestuur, als manager én als team bewust bent van de belemmeringen die de veranderingen in de weg stonden en weet hoe die doorbroken zijn. Wanneer er vertrouwen naar elkaar is uitgesproken en de omgeving ziet hoe jullie met plezier stappen maken in het behalen van gezamenlijke resultaten.

CONTACT

Ilone Blaauw
Veilig Veranderen
Adres
Teding van Berkhoutlaan 6
2614 BA Delft
Telefoon
06 53491200
E-mail
veiligveranderen@iloneblaauw.nl

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen, laat het me dan telefonisch of per email weten.

Ik werk met de volgende Algemene Voorwaarden. Op deze website hanteer ik Privacyvoorwaarden.