Selecteer een pagina
Samen een blokje om

Samen een blokje om

I-zine nr 43 Ilone Blaauw Veilig veranderen week 10 2016 Hoe afwezigheid van leiding zelfstandigheid en initiatief bevordert.  Aanwezigheid van ‘leiding’ of autoriteit, roept vaak afhankelijkheid en zelfs passiviteit op. Zou het andersom ook zo zijn? Dat afwezigheid juist zelfstandigheid en initiatief bevordert? Misschien niet bij kinderen, maar met volwassenen werkt het vaak wel. Zoals het team wat mij vroeg om hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen strategische visie. Juist ter voorbereiding op de komst van een nog te werven nieuw afdelingshoofd. In het begin was het een worsteling om niet in allerlei openstaande vragen te blijven hangen. Een patroon wat overigens niet alleen in dit team, maar in de hele organisatie bestond. Steeds wisselende leiding zorgde namelijk voor periodes zonder sturing en structuur. De medewerkers stelden zich steeds afwachtender op. Wanneer er een nieuwe leidinggevende kwam, waren alle ogen op haar of hem gericht. Menig leidinggevende bezweek onder de hoge verwachtingen van de medewerkers en het management en het gebrek aan mede-­ en samenwerking. In het teamcoachtraject werd het team zich bewust van deze ’actie-­reactie’ en gaven ze stapsgewijs gehoor aan mijn appèl om nu maar eens hun éigen koers te gaan bepalen. Ze ontwikkelden samen een visie en maakten eigen keuzes. Zo doorbraken ze het patroon. Dat was spannend én leuk. Vooral toen er een nieuw afdelingshoofd kwam. Even leek het team terug te vallen in de oude gewoontes. Ze presenteerden hun verhaal met trots, maar ook met enige angstvalligheid. Hun nieuwe leidinggevende gaf in de daarop volgende discussie aan, dat het een goed onderbouwd stuk was, wat binnen de kaders viel. Daarmee was de koers gezet! Een ander team had de leidinggevende op een zelfde manier in de tang. Deze leidinggevende vroeg mij om haar team te begeleiden omdat zij het gevoel had dat zij alle initiatieven moest nemen. Wat ze ook deed, hoe hard ze ook werkte, ze kreeg haar medewerkers niet in beweging.  Tijdens de teamsessie hield ze op mijn verzoek een presentatie en observeerde ik de reactie van het team. Hoe enthousiaster zij vertelde, hoe meer het team achterover ging leunen, letterlijk en figuurlijk! Zelf hadden ze dit niet in de gaten. IMG_0349 Ik besloot samen met de leidinggevende te gaan wandelen en het team achter te laten met de opdracht om er uit te komen. Het team was in opperste verwarring, dit waren ze niet gewend. Het was zowel voor de leidinggevende als voor mij een spannende wandeling. Toen we terugkwamen, was er echt iets gebeurd. De medewerkers hadden samen het initiatief genomen om zelfstandig aan de slag te gaan. Het kwartje was gevallen.

TIP

Maak als leidinggevende eens een figuurlijke ‘wandeling’ als je het gevoel hebt dat je medewerkers te veel op je leunen. Ik pleit niet voor totaal zelfsturende teams, maar ik geloof wel dat bij het lager leggen van verantwoordelijkheid past, dat je zaken los laat, zodat anderen het initiatief over kunnen nemen (en andersom). Hartelijke groet, image005