Selecteer een pagina

PRIVACYVOORWAARDEN ILONE BLAAUW

Ik heb deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat ik uw privacy serieus neem. In de onderstaande tekst zet ik uiteen hoe ik met uw persoonlijke informatie omga met betrekking tot interim management, coaching en training en de website www.iloneblaauw.nl

Bescherming van uw persoonsgegevens
Ik respecteer de persoonlijke levenssfeer van mijn klanten. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens bij de uitvoering van mijn activiteiten zeer belangrijk. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dit houdt in dat ik persoonlijke informatie en verslagen van opdrachtgevers, coachingsgesprekken en groepssessies voor eigen gebruik opsla en niet deel met anderen tenzij met uitdrukkelijke instemming van betrokkenen.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Nieuwsbrief
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u gericht te informeren over mijn activiteiten, opleidingen, cursussen of daarmee samenhangende producten, die voor u interessant kunnen zijn.

Om hierover met u te communiceren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Genoemde persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt. Ik verwerk persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Stelt u geen prijs meer op deze informatie, dan kunt u dit per e-mail afmelden. Deze mogelijkheid kunt u bij de e-mail nieuwsbrief terugvinden.

Administratie
Om te kunnen offreren, factureren en mijn administratie bij te kunnen houden, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en Achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Klantnummer
– Factuurnummer

Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Doorgeven aan derden
Ik verkoop uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrek deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heb ik de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo beschikt de website over een SSL-certificaat, wordt geen gebruik gemaakt van onbekende/open Wifi en is apparatuur en e-mail beveiligd met wachtwoorden en antivirussoftware.

Het gebruik van cookies 
Mijn site maakt gebruik van zogenaamde cookies en andere technologieën om na te gaan hoe vaak de site wordt bezocht. Bij een bezoek aan deze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, dan kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op websites van de betreffende browsers.

Foto’s
De foto’s op deze site zijn gemaakt door Robert Elsing. Deze foto’s mogen niet door anderen gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar van deze site.

Links naar sites van derden
De site bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch de inhoud van deze websites.

Social media
Op verschillende plekken op de website treft u social media buttons aan waarmee u mij kan volgen op dat betreffende kanaal. Deze social media kanalen verzameken informative die ze door middel van de door hen geplaatste cookie kunnen verkrijgen. Het betreffen de social media buttons van Facebook, LinkedIN en Twitter. Lees de privacyverklaringen van deze social media kanalen om te weten hoe zij omgaan met privacy:

LinkedIN
Facebook
Twitter

Uw rechten
Recht op inzage
U heeft recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door mij. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail.

Recht op overdracht
Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij mij opgeslagen zijn in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dien ik al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij mij vastgelegd zijn? Dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat ik uw gegevens gebruik? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik van deze rechten kan via de e-mail onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 4 weken te reageren.

Contact opnemen met de Ilone Blaauw
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met: Ilone Blaauw, veiligveranderen@iloneblaauw.nl, www.iloneblaauw.nl.

Deze privacyverklaring is van 2 juli 2019. Ik behoud me het recht om deze privacyverklaring aan te passen.